90 (212) 210 10 10

Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Sanat ve Tasarım Fakültesi; yaratıcı, üretken, toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fakülte bünyesinde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Grafik Tasarımı, İç Mimarlık (Türkçe/İngilizce), İletişim Tasarımı, Müzik, Radyo Televizyon ve Sinema, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Tekstil ve Moda Tasarımı, Dijital Oyun Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım bölümleri yer almaktadır. Öğrencileri disiplinlerarası çalışmalara yönlendirmek amacıyla seçmeli dersler; kariyer olanaklarını genişletmelerini sağlamak için çift anadal ve yandal programları bulunmaktadır. Ayrıca, Erasmus kapsamında, anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde öğrencilere belirli bir süre öğrenim görme ve staj fırsatı da sunulmaktadır.

Fakültemiz yenilikçi vizyonuyla, iş ve sanat dünyasıyla kurduğu işbirlikleriyle, ders kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarla, öğrencinin potansiyelini keşfetmesine ve kariyerini üniversite sıralarında planlamasına rehberlik etmektedir. Bu bağlamda, öğretim, eleştirel düşünme ve araştırmaya dayalı, yaratıcılığı teşvik eden bir anlayışla yapılandırılmıştır.

Sanat ve tasarım kavramlarının tanımı, toplumsal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli yenilenmekte ve değişmektedir. Küreselleşen dünya, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, karmaşıklaşan ürün ve hizmetler, rekabetin artması, yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi sanat ve tasarımın da çalışma alanlarını genişletti. Müfredatta, dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alınmış; ders içerikleri bu değişimlere uyum sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.

Günümüzde, tasarım, yaratıcılık ve inovasyonla birlikte anılan bir kavramdır. Yaratıcı düşünce, sürdürülebilir bir dünya için sorunlara özgün çözümler üretmenin bir yolu olarak görülüyor. İnovatif yaklaşımlar; yeni ürün, hizmet ve iş modellerine dönüşüyor. Özellikle teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeni fırsatları gençlerin yaşamına aktarabilmek için öğretimde yenilikçi bir bakış açısı benimsemek önem taşımaktadır.

Sanat ve tasarım sadece bir çalışma alanı değil; bir yaşam biçimidir. Fakültemizde temel hedefimiz, atölye ve stüdyolarımız, teknik donanımımız, akademik kadromuz, iş ve sanat dünyasından gelen konuk öğretim elemanlarımızla öğrenciye bu yaşam biçimini deneyimleyebileceği bir alan oluşturmaktır.

İnsan yaşamının en verimli dönemlerinden biri olan üniversite yıllarının tüm gençlerimize mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Selma KARATEPE

Dekan V.

Apply Nişantaşı